Pompy o konstrukcji śrubowej często używane są w różnych dziedzinach przemysłu. Jak działają i do jakich zadań nadają się najlepiej?

Czym jest pompa śrubowa?

Pompy śrubowe, inaczej pompy z wirnikiem śrubowym, odgrywają kluczową rolę w różnych gałęziach przemysłu ze względu na ich zdolność do tłoczenia szerokiej gamy płynów o dużej lepkości, zawartości cząstek stałych i wrażliwości na ścinanie. Pompy te działają na zasadzie śruby Archimedesa, w której spiralny wirnik obraca się wewnątrz obudowy, tworząc przestrzeń stabilnie i stale przemieszczającą płyn.

Kiedy stosuje się pompy śrubowe?

Najczęściej pompy śrubowe używane są w poniższych celach.

Transport lepkich cieczy

Pompy śrubowe doskonale radzą sobie z lepkimi cieczami, w tym olejami, żywicami i innymi substancjami o dużej lepkości. Wyporowy charakter pomp śrubowych zapewnia stały przepływ tych substancji, co czyni je idealnymi do zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma utrzymanie stałej wydajności pompowania.

Transfer osadu i szlamu

Także pompy śrubowe – https://www.garenpost.com.pl/pompy-srubowe.html są skuteczne w transporcie osadów i szlamów, w tym w procesach oczyszczania ścieków, transporcie odpadów przemysłowych i zastosowaniach, w których pompowany materiał zawiera ciała stałe. Konstrukcja tych pomp pozwala na delikatny i kontrolowany ruch.

Transport chemikaliów

Pompy śrubowe są powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym do pompowania różnych chemikaliów, kwasów i cieczy żrących. Ich zdolność do radzenia sobie z substancjami ściernymi i agresywnymi wynika z zastosowania specjalnych materiałów, takich jak stal nierdzewna lub specjalistyczne powłoki, dlatego też dobrze nadają się do trudnych zadań związanych z produkcją chemiczną.

Przemysł spożywczy

W przemyśle spożywczym pompy śrubowe są stosowane do transportu takich produktów, jak roztopiona czekolada, syropy, kremy i sosy. Ich działanie jest korzystne w przypadku materiałów wrażliwych na ścinanie, zapewniając utrzymanie odpowiedniej jakości produktu podczas jego przenoszenia.

Branża naftowa i gazowa

Pompy śrubowe są wykorzystywane w przemyśle naftowym i gazowym do zadań takich jak przesył ropy naftowej, cyrkulacja płuczki wiertniczej i przeładunek różnych materiałów.

Górnictwo

Także pompy śrubowe nadają się do pompowania materiałów występujących w górnictwie i przetwórstwie minerałów. Służą do transportu odpadów poflotacyjnych i innych materiałów zawierających cząstki stałe.

Przemysł celulozowo-papierniczy

W przemyśle celulozowo-papierniczym pompy śrubowe są wykorzystywane do takich zadań, jak transport masy celulozowej i chemikaliów.

Oczyszczanie ścieków

Pompy śrubowe znajdują zastosowanie w oczyszczalniach wody i ścieków do pompowania osadów, zagęszczonych szlamów i innych lepkich płynów. Przyczyniają się do wydajnego przepływu materiałów w tych procesach.

Skomentuj