Trudny pandemiczny okres, w którym przychodzi obecnie żyć, jest ogromnym utrapieniem w wielu aspektach życia każdego człowieka. Dotyka on praktycznie każdej branży zarówno w naszym kraju, jak i również na świecie. Nie inaczej jest z branżą bankową. W tym przypadku ciężkie czasy również odciskają swoje piętno. Najlepszym odzwierciedleniem tego wszystkiego, jest fakt wzrostu opłat bankowych. Dlaczego tak się dzieje?

Czynniki wpływające na wzrost opłat bankowych

Na fakt wzrostu opłat bankowych składa się wiele aspektów, które w mniejszym lub większym stopniu mają istotny wpływ na zaistniałą sytuację.

Znaczący spadek zysków

Jednym z najważniejszych powodów takich działań, jest niewątpliwie znaczny spadek zysków. Do tej pory instytucje finansowe, jakimi są banki, trzymały niezwykle wysoki poziom pod tym kątem. Niestety wirusowy okres i tu zadziałał negatywnie, gdyż mówi się, że w wielu przypadkach zyski spadły o prawie 50 %, co jest czymś dla wielu osób wręcz niewyobrażalnym.

Obniżone stopy procentowe

Kolejnym aspektem, który wpływa na obecną sytuację, jest obniżenie przez Narodowy Bank Polski stóp procentowych praktycznie do minimalnych rozmiarów. Na tę chwilę wynosi ona 0,10%. To bolesny cios w marżę odsetkową, która przecież od dziesiątek lat jest uważana za jedno z największych źródeł dochodowych, które generowane jest przez banki.

Wysoki procent opodatkowania

Warto także zwrócić uwagę na bardzo wysoki procent opodatkowania takich bankowych systemów. Jako przykład można przytoczyć dosyć istotny fakt, że przez wielu ekspertów uważany jest za jeden z najwyższych w całej Europie.

W szczególności dotyka to tak zwanych rezerw obowiązkowych i kapitałowych opcji. W tej sytuacji całymi kosztami obciążane są banki i cała odpowiedzialność spada właśnie na nie. A zważywszy na fakt niskich stóp procentowych, banki w dużym procencie tracą możliwość zarobku, czego konsekwencją jest podnoszenie opłat.

Podnoszenie opłat za kredyty

Duża część banków nie decyduje się na podnoszenie opłat za rachunki bankowe i korzystanie z bankomatów, ale inna rozmowa jest już w przypadku kredytów. Tu oczywiście każdy bank działa indywidualnie, ale koszty za taką usługę są wyższe, niż to było do tej pory.

Trzeba sobie powiedzieć jasno, że nawet tak potężne instytucje jak banki, także odczują ten ciężki okres na sobie. Ale można je zrozumieć, gdyż to taki rodzaj usług, którego upadek doprowadziłby do światowej katastrofy. Dlatego pozostaje zacisnąć zęby i pomóc im przetrwać ten pandemiczny czas, ufając im tak, jak miało to miejsce to do tej pory.

Skomentuj